Skip to content

7

February 21, 2013

ankjävelJag är inte sur, du är dum i huvudet bara.

En gång var 28:e dag sker en förändring i kvinnans kropp. Den är hormonell och kan orsaka problem för vissa kvinnor. Många kvinnor lider av fenomenet som kallas menstruation. Innan menstruation får kvinnan en varning om att mensen är på inkommande och varningen kallas PMS (premenstruella symptom). För en kvinna kan PMS vara lika svårt som själva menstruationen, medan det för en annan kvinna inte berör henne alls. Alla kvinnor är olika. Forskning har dock visat att alla män reagera lika inför kvinnans hormonella omställning. Männens beteende styrs av kvinnans menscykel och yttrar sig som följande:

  • Plötsligt är frågan “hur mår du” väldigt viktig. Så viktig att den ställs gång på gång tills kvinnan blir förbannad på tjatet och fräser ifrån. Varpå mannen drar slutsatsen att kvinna är på dåligt humör.
  • Efter ställd diagnos angående kvinnans sinnesstämning angrips mannen av impulsen att försöka ta reda på orsaken till sagda diagnos, vilket leder till frågan “har du mens eller?” Resultatet: sovläget intas i soffan kommande natt.
  • Mannens libido stegras under under kvinnans PMS. Detta innebär att kvinnan inte lämnas ifred när hon som minst vill ägna sig åt fysiska lekar. Kvinnan avvärjer enkelt mannens framstötar men kan i processen nagga mannens stolthet i kanten.
  • Även mannens beteende ändras under perioden och innebär att han ständigt är i vägen, svarar på tilltal i fel tonfall och gör inte ett jota i hemmet. Detta orsakar irritation hos kvinnan och försvinner i regel inte förrän menstruationen är över.

Även männen har en månatlig hormonell förändring men den påverkar inte kvinnan i någon högre grad förutom att mannen emellanåt anser att allt kvinnan gör är fel.

För att få veta mer om ämnet var god läs Män är från Mars, kvinnor är från Venus.

Advertisements

From → #blogg100, Familj, Män

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: