Skip to content

4

February 18, 2013

Ett litet brunt paket.

ollonborren

Kvällen är på väg men solen värmer fortfarande en aning när du tittar upp i skyn och ser ett främmande föremål. Är det en fågel? Är det ett flygplan? Efter att du fokuserat blicken på det virvlande föremålet inser du att det är en flygande skalbagge. Bara några sekunder senare hörs ytterligare vingslag i luften och skalbaggen har fått sällskap av en frände. Du har svårt att avgöra vad de gör och vet inte riktigt vilka skalbaggar det handlar om. Men så ser du mönstret de flyger i och vet genast att det rör sig om ollonborrrar.

Ollonborren (melolontha melolontha).

Ollonborren är en fyrbent insekt av släktet Scarabaeidae och tillhör yrvingarna. De kännetecknas av att vingarna slår i otakt och orsakar en något labil flygstil. Yrvingarna har förutom den labila flygstilen även svårt med balansen på marken. Ollonborrarna lever i monogami, dock kan en partner bytas ut om jämställdhet inte uppnås eller om hannen genomgår en livskris.

Utseende

Huvudet är svagt hjärtformat uppifrån sett och har en skåra mitt i. På hannarna är ögonen riktade rakt fram vilket medför att hannen sällan avviker från kursen även om han flugit vilse, medan de på honorna är riktade åt sidorna vilket kan orsaka förseningar, omvägar och diverse onödiga stopp på vägen.  Även munnen skiljer sig åt mellan könen, hannen har liten mun som han i princip endast öppnar för föda och honan har bred mun som på grund av slapp muskulatur glappar oavbrutet. Ollonborrarna är vanligtvis bruna men kan växla färg vid humörsvängningar.

Honan har en period var fjärde vecka som gör att hon blir retlig och när hon då växlar färg till röd flyr hannen och återvänder först 5-7 dagar senare. Hannen växlar till grått när han stöter på hinder men honan flyr då inte utan vill hjälpa till. Hannen vill inte ha hjälp men honan ger sig inte förrän hannen blivit så arg att hans färg växlat till svart varpå honan fnyser ochlämnar hannen att själv reda ut problemet medan hon besöker en väninnas bo. Bakdelen är spetsig och utdragen vilket orsakar att ollonborren blir baktung (och bidrar till ovan nämnda labila flygstil). De fyra benen avslutas med fötter med tre tår, som hannen verkar ha svårt att rengöra innan han beträder boet vilket också kan få honan att växla färg till rött.

Biologi

Yrvingar har en labil flygstil som i ollonborrens fall emellanåt orsakar problem. Då den kan flyga i 90 km/h gör dess labila flygstil att den ibland får spinn på sig själv och inte kommer någon vart. Dessa problem inträffar oftast hos hannen eftersom hannarna känner ett behov av att flyga i full fart. Honorna å andra sidan är mer försiktiga och utnyttjar inte alltid sin fulla flygkapacitet och undviker därmed spinn. Ollonborren livnär sig på i huvudsak rötter och löv. Hannen har en dock en förkärlek för övermogna körsbär vilket ibland medför att hannen ibland lämnar boet för att festa på körsbär. Hannen kommer då hem först kvällen efter vilket honan inte alltid har överseende med och hannen tvingas då sova i trädet bredvid några nätter. Honan nöjer sig med rötter men önskar ibland att hannen kom hem med bladlöss bara för att visa sin uppskattning för henne.

Ollonborrarna är få till sitt antal och det beror på att parningen ofta avbryts. Det går till så att honan attraherar hannen genom att släppa ut gaser. Har honan tur hittar hannen henne uppe i boet men om hon har otur kan även ollonborrens kusin horbocken* hitta sin väg till henne. För att värja sig för horbocken signalerar honan till sin hanne genom att väsa högt för att signalera fara. Hannen rusar för att rädda sin partner varvid slagsmål bryter ut. Nu kommer ollonborrens spetsiga bakdel till användning och hannen svingar bakdelen mot horbocken för att knuffa ner honom från trädet. I nio fall av tio vinner ollonborren kampen men är så utmattad att vila behövs. Under tiden hannen vilar gör honan i ordning parningsplatsen men får ofta vid färdigställandet huvudvärk och går och lägger sig istället.

Vid de tillfällen parningen genomförs så lägger honan ett hundratal ägg som kläcks efter 4- 6 veckor. Larverna tar ett år på sig att förpuppas och därefter dröjer det ytterligare ett år innan nästa generation ollonborrar står färdiga att inta scenen. Eftersom ollonborrar endast lever i ett och ett halvt år står de nyfödda ollonborrarna ensamma i världen tills de hittat en partner att leva med. Dock har de varandra fram tills dess.

Förekomst

Ollonborrarna är värmeälskande insekter som från början bodde i de norra delarna av Sverige. De tänkte emigrera till varmare breddgrader men på grund av deras labila flygstil och humörsvängningar kom de aldrig längre ner än till Bohuslän och Skåne. Du hittar lättast en ollonborre bland träden eller buskarna i din trädgård. Boet finner du längst ner på stammen av trädet eller busken, långt bort från trädkronorna där parningen äger rum. Under vintrarna lever ollonborren på sparlåga. Hannen gör då minsta möjliga i boet för att spara energi och honan cirkulerar runt hanen och fnyser för att få uppskattning.

Etymologi

Ollonborrens namn kommer sig av att Charles Darwin under en resa till Galapagosöarna råkade ut för en parasit som simmade upp längs hans urinrör och lade ägg. Den borrade sig fast i ollonet på honom och orsakade stor smärta. Lyckligtvis klarade sig Darwin oskadd tack vare sin livmedikus som var med på resan. Forskare som han var, tog han givetvis tillfället i akt och studerade parasiten som han gav namnet hakmask (ontus in snoppus).  Några år senare upptäckte Darwin en skalbagge i Sverige som han tyckte liknade hakmasken. Vid närmare studier påträffades inga likheter mellan hakmasken och ollonborren men han gav den ändå namnet ollonborre (eftersom hakmasken borrar sig fast i ollonet) då de utseendemässiga likheterna var stora mellan de två arterna.

Kuriosa

Ollonborren har varit föremål för många svenska folksagor genom tiderna. Dess unikaflygstil och växlande kroppsfärger har förtrollat mången allmoge och gett upphov till sagor. En av sagorna berättar hur man med hjälp av en ollonborre kunde få ett lyckligare äktenskap. Här kommer ett utdrag från sagan ”Att blifva gladh hos sin make utan blodspillan öfver månen”;

”…ack du flunsa, ty din gallfåne till herre en tynta har gifvits. Hav förtröstan, ollonborren må leda Eder…”.

Sagan ger husmödrar råd om hur de bäst ska tillfredsställa sina makar i en tid
då kvinnor inte själva fick välja sin man.

 

*Horbocken (fredagus raggus) är en aggressiv kusin till ollonborren som lever ensam. Dessnärmsta släktingar är ollonborren och bärfisen som endast besöker horbocken vid speciella tillfällen. Horbockens oförmåga att samarbeta med andra har lett till att den stänger in sig och endast kommer fram på fredagar och lördagar för att leta föda och para sig.

På grund av dess beteende har den dock svårt att hitta en partner vilket gör att närbesläktade skalbaggar såsom ollonborren och bärfisen kan hamna i kläm. Lyckligtvis har både ollonborren och bärfisen utvecklat försvarsstrategier för att inte falla offer för den sura och stingsliga horbocken

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: